I wish i was yours

Ask me anythingNext pageArchive

"Tak, wybrałbym Ciebie. Gdybym mógł mieć jeszcze jedną próbę, wybrałbym Ciebie. Jeśli świat miałby się skończyć dzisiaj, lub za tysiąc lat, to wybrałbym Ciebie."

- (via strzelciemiwleb)

(Source: pamietaj-o-mnie, via 3mpatie)

"Tak, wybrałbym Ciebie. Gdybym mógł mieć jeszcze jedną próbę, wybrałbym Ciebie. Jeśli świat miałby się skończyć dzisiaj, lub za tysiąc lat, to wybrałbym Ciebie."

- (via strzelciemiwleb)

(Source: pamietaj-o-mnie, via 3mpatie)